1234567891011...1923[ مجموع 202 مطلب ]

چرا دکمه از روی صندلی کنده می شود

بر روی بعضی از صندلی اداری دکمه دارد و این دکمه باعث زیبایی کار می شود در تعمیر صندلی که انجام می شود بر روی صندلی های معمولی می توان بنا به در خواست گذاشته شود حال چرا کنده می ش ...

چرخ بادوام چگونه چرخی است

چرخ بادوام چگونه چرخی است چرخ های قدیمی یکی از نوع های خوب چرخ بودند  الان آن مدل چرخ ها نیستند و مدل های جدیدی با بازار آمده اند که در صورت در خواست  مشتری  در تعمیر صندلی  ...

صندلی رستورانی ساده

صندلی رستورانی ساده شامل یک فریم فلزی می باشد که به صورت رنگ های استاتیک و چکشی می باشند که آهن ساده می باشد  و شامل کف و پشت چهار گوش ساده می باشد که از تخته چند لایی می باشد بر روی آن چرم ا ...

چرا صندلی اپن کج می شود

چرا صندلی اپن کج می شود؟ صندلی اپن دارای پایه بشقابی مانند می باشند در اثر استفاده نادرست محل جوش زیر پایه می شکند و صندلی کج می شود و نیاز به تعمیر صندلی دارد در تعمیرات صندلی ابتدا بشقابی در می ...

چرم بهتر است یا پارچه

چرم بهتر است یا پارچه چرم صندلی اداری در بعضی موارد مثلا  شیک بودن کار  محکم بودن کار سالم بودن فوم صندلی در تعمیر صندلی در صورت در خواست پارچه استفاده می شود تعمیرات صندلی اد ...

جک بلند برای چه استفاده می شود

جک بلند برای چه استفاده می شود؟ جک بلند معمولا برای صندلی های آزمایشگاهی و صندلی های اپن استفاده می شود در تعمیر صندلی جک صندلی تعویض می گردد و دو مدل کروم و مشکی استفاده می شود تعمیرات صندلی بدین ...

چرا از جای دوخت چرم صندلی پاره می شود

چرا از جای دوخت چرم صندلی پاره می شود از جای دوخت به مرور زمان به خصوص چرم پوسیده می شود این بدان علت است که چرم مرغوب نبوده در طول زمان پایین که خراب می شود و طول زمان زیاد چرم از جای دوخت پاره می ...

آیا تعویض روکش صندلی به صرفه است؟

تعویض روکش صندلی اداری به صرفه است؟ چرا؟ در تعمیر صندلی تعویض روکش صندلی اداری پنجاه درصد کار می باشد زیرا بر روی کلاف صندلی گذاشته می شود در تعمیرات صندلی تعویض روکش صندلی اداری به صرفه است زیرا ...

تعمیر چرم صندلی مدیریتی

تعمیرات صندلی اداری باعث زیبایی در محل کار مشود و تعمیر صندلی اداری در صرفه جویی در وقت  و هزینه ها تاثیر زیادی دارد که این بحث تعمیرات صندلی در جهت تعمیر چرم ص ...
1234567891011...1923[ مجموع 202 مطلب ]