123456789...1923[ مجموع 202 مطلب ]

صندلی مدیران برتر

صندلی مدیران معمولا صندلی های راحتی می باشد صندلی مدیران دارای ویژگی های متعددی می باشد که یکی از آنها ارگونومی بودن آن های می باشد این صندلی بعد از مدتی استفاده نیاز به تعمیر صندلی دارد با تعمیرات ...

مغزی دوزی چیست

مغزی دوزی چیست در برخی صندلی اداری شیک و البته بیشتر در مبل ها از یک نوار استفاده می شود هم برای زیبایی و هم برای پوشاندن کار گاهی اوقات این نوار آسیب می بیند و باید درست شود  تعمیر ...

چگونه پشتی صندلی را عقب جلو کنیم

بعضی از افراد استفاده کامل از صندلی اداری خود را خوب بلد نیستند  علت این است که فروشنده به صورت کامل توضیح نمی دهد بعضی از مکانیزم ها دارای یک اهرم هستند این اهرم اگر یه داخل فشار دهیم صندلی قف ...

علت حرکت نکردن چرخ های صندلی اداری

حرکت کردن چرخ های صندلی اداری بر روی زمین خیلی مهم است چون که راحتی صندلی اداری به چرخ های صندلی بستگی دارد و علت حرکت نکردن چرخ های صندلی اداری به نوع جنس چرخ بستگی دارد چرخ های صندلی نباید خشک باشد ...

تعمیرات صندلی کامپی صنعت

گروه تعمیرات صندلی اداری آراد پشتیبانی تولیدات کارخانه صندلی کامپی صنعت را انجام میدهد که این موارد شامل: تعمیر و تعویض مکانیسم صندلی های کارمندی مدیریت کامپی صنعت تعمیر و تعویض پایه صندلی اداری کام ...

چرا پایه صندلی اداری می شکند

پایه صنذلی اداری از نظر نوع و مدل دو نوع می باشد : پایه فلزی و پایه پلاستیکی یکی از علت های تعمیرات صندلی شکستن پایه می باشد پایه فلزی از نظر مقاومت قوی می باشد پایه های فلزی ضعیف می باشد  پای ...

ویژگی های صندلی اداری خوب

صندلی های اداری برای یان که مدت زیادی را از صندلی استفاده میشود باید بعضی از استاندارد ها رعایت کنیم تا ایجاد عارضه در بدن ما نکند و متخصصان گروه تعمیرات صندلی اداری آراد یان استاندارد هارا کشف ...

محکمترین پایه صندلی اداری

پایه های صندلی اداری وزن زیادی بر روی آن می باشد.باید پایه محکمی برای آن انتخاب شود در این میان پایه ها ئپلاستیکی و فلزی دارند . طبیعاتا پایه های فلزی محکمترند ولی در میان انواع پایه های فلزی بعضی ض ...

آیا خرید صندلی ارزان به صرف است

آیا خرید صندلی ارزان به صرف است صندلی ارزان معمولا از قطعات ارزان استفاده می شود  این قطعات کیفیت مناسب ندارند و سریع از بین می رود  و نیاز به تعمیر صندلی پیدا می کند صندلی های ارزان در ...
123456789...1923[ مجموع 202 مطلب ]