12...789101112131415...1923[ مجموع 202 مطلب ]

آیا صندلی اپن فایبر گلاس تعمیر می گردد

آیا صندلی اپن فایبر گلاس تعمیر می گردد در تعمیر صندلی صندلی های زیادی تعمیر می گردند بعضی اوقات همه صندلی های اداری تعمیر نمی گردند تعمیرات صندلی اپن در بعضی از مدل ها مانند فایبر گلاس تعمیر نمی گر ...

آیا صندلی دارای دسته تنظیمی مناسب است

آیا صندلی دارای دسته تنظیمی مناسب است دسته صندلی اداری از مدل های مختلفی تشکلی شده است یکی از این مدل ها دسته تنظیمی می باشد در تعمیر صندلی دسته صندلی را می توان تعویض کرد در تعمیرات صندلی هر دسته ...

خدمات پس از فروش صندلی اداری

صندلی های اداری بعد اراستفاده مدتی نیاز به تعمیرات صندلی اداری پیدا میکند که بع این امر خدمات پس از فروش میگویند گروه تعمیر صندلی اداری اراد برای خدمات رسانی به مشتریان خود خدمات پ ...

آیا می توان جک صندلی اداری را بلند تر کرد

آیا می توان جک صندلی اداری را بلند تر کرد جک صندلی اداری متناسب با صندلی استفاده می گردد در تعمیر صندلی جک متناسب با صندلی تعویض می گردد نمی توان در تعمیر صندلی جک بلند را بدون اجازه استفاده کرد ت ...

علت لقی جک صندلی چیست؟

علت لقی جک صندلی چیست؟گاهی پوسته جک جک صندلی آسیب می بیند و باید تعمیر صندلی صورت گیرد در تعمیرات صندلی  علت لقی شکستن پلاستیک پوسته صندلی می باشد تعمیر صندلی اداری را ...

آیا روکش صندلی ماساژور تعویض می گردد

آیا روکش صندلی ماساژور تعویض می گردد در پاسخ بایید بگوییم که بله تعویض می گردد در تعمیر صندلی فقط روکش تعویض می گردد تعمیرات صندلی آراد از بهترین چرم ها استفاده می کد تعمیر صندلی اد ...

علت شکستگی مکانیزم صندلی اداری

گروه تعمیرات صندلی اداری آراد برای خدمات رسانی به مشتریان در زمینه تعمیر صندلی اداری و نگهداری صندلی اداری مطالبی را تهیه کنند که یکی از این موضوعات این است که علت شکستگی مکانیزم صندلی ...

چه موادی برای چرم ضرر دارند

در تعمیر صندلی قسمتی وجود دارد به نام نگهداری از چرم صندلی اداری در تعمیرات صندلی و نگهداری از چرم صندلی باید به این موضوع توجه داشت که یکی از علت های اصلی در از بین رفتن چرم صندلی استفاده کردن از پا ...

آیا روکش صندلی اداری با چرم طبیعی امکان پذیر است

آیا روکش صندلی اداری با چرم طبیعی امکان پذیر است در پاسخ باید بگوییم بله امکان پذیر است در تعمیر صندلی از هر چرم طبیعی نمی شود استفاده کرد فقط وفقط می توان از چرم گاوی استفاده می ...
12...789101112131415...1923[ مجموع 202 مطلب ]