چرا صندلی اپن کج می شود

9 / 10
از 16 کاربر

چرا صندلی اپن کج می شود؟

صندلی اپن دارای پایه بشقابی مانند می باشند

در اثر استفاده نادرست محل جوش زیر پایه می شکند و صندلی کج می شود

و نیاز به تعمیر صندلی دارد

در تعمیرات صندلی ابتدا بشقابی در می آید و سپس جایگزین می شود

در تعمیر صندلی اداری صندلی اپن نیز تعمیر می گردد

تعمیرات صندلی اداری خود را به آراد بسپارید

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :