چرا رنگ چرم صندلی عوض می شود

9 / 10
از 16 کاربر

چرم های صندلی اداری مخصوصا رنگ های روشن بعد از مدتی استفاده رنگ آن تیره و براق می شود و این به خاطر بی کیفیت بودن رنگ آن می باشد و نیاز به تعمیر صندلی دارد

در تعمیرات صندلی سعی می شود از رنگ های تیره استفاده شود ولی برای رنگ روشن نیز از جنس خوب استفاده می شود

برای تعمیر صندلی اداری مخصوصا رنگ های روشن باید از رنگ های براق استفاده شود 

کیفیت را با تعمیرات صندلی اداری آراد تجربه کنید

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :