چرا دکمه از روی صندلی کنده می شود

9 / 10
از 16 کاربر

بر روی بعضی از صندلی اداری دکمه دارد و این دکمه باعث زیبایی کار می شود

در تعمیر صندلی که انجام می شود بر روی صندلی های معمولی می توان بنا به در خواست گذاشته شود

حال چرا کنده می شود؟

به علت اینکه زیر صندلی از فوم قوی استفاده می شود

درتعمیرات صندلی که گذاشته می شود زیر آن از ابر نرم استفاده می شود

در تعمیر صندلی اداری آراد دکمه از جنس همان پارچه یا چرم می باشد

تعمیرات صندلی اداری خود را به ما بسپارید

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :