چرا دسته صندلی می شکند

9 / 10
از 16 کاربر

چرا دسته صندلی می شکند

در تعمیرات صندلی دسته های شکسته تعمیر می شود

علت شکستن دسته صندلی اداری این است که بیش از حد از کنار فشار آوردن می باشد

در تعمیر صندلی آراد این دسته و یا کلاف را تعمیر می کند

تعمیر صندلی اداری خود را به آراد بسپارید

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :