چرا از جای دوخت چرم صندلی پاره می شود

9 / 10
از 16 کاربر

چرا از جای دوخت چرم صندلی پاره می شود

از جای دوخت به مرور زمان به خصوص چرم پوسیده می شود این بدان علت است که چرم مرغوب نبوده در طول زمان پایین که خراب می شود و طول زمان زیاد

چرم از جای دوخت پاره می شود

و در این حالت پارگی به تعمیر صندلی نیاز دارد

تعمیرات صندلی در مورد چرم این گونه صندلی ها که پاره می شود به صورت کامل عوض می شود

تعمیر صندلی اداری را با ما تجربه کنید 

تعمیرات صندلی اداری را زیبا تعمیر کنیم

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :