پایه بزرگ صندلی اداری

9 / 10
از 16 کاربر

برای برخی صندلی اداری پایه های کوچک مناسب نمی باشند

و و بنابراین باید از پایه بزرگ استفاده کرد

در تعمیر صندلی که انجام می گیرد پایه متوسط برای صندلی مدیریتی انداخته نمی شود

برای تعمیرات صندلی اداری باید پایه فلزی استفاده شود

تعمیرات صندلی را به ما بسپارید

تعمیر صندلی اداری بسیار به صرفه است

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :