همه چیز در مورد کلاف صندلی

9 / 10
از 16 کاربر

این فصل موضوع بحث در مورد کلاف صندلی می باشد.

سوال هایی که مطرح می شود این است:

کلاف چیست؟

صندلی بر روی چه قسمتی سوار می شود ؟

در ابتدا می گوییم که کلاف در اصل زیر ساخت صندلی می باشد که بر روی آن طرح های مختلف چرم یا پارچه قرار می گیرد در بین کلاف و روکش آن قسمتی نرمی به نام فوم می باشد فوم مدل های مختلفی دارد که در بحث های بعدی به آن می پردازیم.کلاف صندلی در شکل های گوناگون ساخته می شود که این شکل ها از این قبیل است کلاف پیوسته و جداو... 

در کلاف های پیوسته که بیشتر در صندلی های مدیریت و کنفرانس استفاده می شود توسط دسته های به نام دسته انتگرال یا دسته های کمکی تقویت می شود.در کلاف های جدا معمولا کف و پشتی توسط  تسمه ای به نام تسمه رابط به یک دیگر متصل می شوند.در تعمیرات صندلی اداری باید به این موضوع که باید عاری از شکستگی یا پوسیدگی باشد.زیرا از عمر صندلی می کاهد

راحتی محل کار خود را به آراد بسپارید

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :