علت کجی صندلی اپن چیست؟

9 / 10
از 16 کاربر

بعضی صندلی های اپن بعد از مدتی کج می شوند و به تعمیر صندلی نیاز است

در تعمیرات صندلی اپن علت ای کجی یا مربوط به پوسته جک می باشد و یا به بشقابی مرتبط می باشد

تعمیرات صندلی اداری با گروه تعمیرات صندلی اداری آراد

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :