علت لقی صندلی چیست

9 / 10
از 16 کاربر

گاهی اوقتت خرابی صندلی اداری مربوط به لقی می باشد در مورد چند علت است که به اختصار به آنها می پردازیم

عللی که در این مورد می باشند عبارت است از:

  • خراب شدن و شکستن مکانیزم
  • خراب شدن پوسته جک 
  • شکستن کلاف صندلی

در تعمیرات صندلی اداری آراد کلیه خدمات با کیفیت عرضه می شوند

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :