علت تفاوت در اندازه های جک چیست؟

9 / 10
از 16 کاربر

در تعمیر صندلی اداری

صندلی های اداری اندازه ها و موقعیت های مختلف دارند این نیاز به جک با اندازه های مختلف دارد

در تعمیر صندلی جک ها را نیز با نظر مشتریان تعویض می گردد

تعمیرات صندلی جک های جنس خوب می باشند

تعمیرات صندلی اداری آراد

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :