صندلی اداری گردان از چه اجزایی تشکیل شده است

9 / 10
از 16 کاربر

در صندلی های اداری گردان از بخش های مختلفی تشکیل شده است این بخش ها هرکدام وظایف خاص خود را دارندهمانند سایر لوازم و قطعات دیگر مدت مصرف کردن دارند که با طریقه های مصرف می توان آن را افزایش یا کاهش داد این قطعات شامل:

کف و پشت صندلی

دسته صندلی اداری

مکانیسم صندلی اداری

جک صندلی اداری

پایه صندلی اداری

چرخ صندلی اداری 

این قطعات هر کدام طریقه مصرف دارنداگر درست استفاده شوند عمر آن بیشتر می شود اول این که حتما در خرید صندلی حتما زیر آن مشاهده شود نباید در زیر مکانیسم آن زیاد از واشر استفاده شود زیرا یکی از عوامل شکستن صندلی واشر زیاد است که نیرو را به صورت نقطه ای وارد می کندآن را به صورت مفصل برای شما تشریح می کنیم در تعمیرات صندلی اداری تمام اینها قابل تعویض و تعمیر می باشد

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :