صندلی اداری با پایه پلاستیکی

9 / 10
از 16 کاربر

برخی صندلی اداری با پایه پلاستیکی می باشد

این پایه ها دارای شکنندگی بالا و ضعیف می باشد که در تعمیرات صندلی تعویض می گردد

در تعمیر صندلی این گونه پایه ها تعمیر نمی گردد

تعمیر صندلی اداری شامل تعویض پایه پلاستیکی می باشد

تعمیرات صندلی اداری خود را به ما بسپارید

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :