روکش پایه صندلی اداری

9 / 10
از 16 کاربر

روکش پایه صندلی اداری

پایه های قدیمی دست ساز بودند و از پروفیل استفاده می شد و آبکاری نمی شد

برای همین برای زیبا کردن جلوه کار از روکش پایه استفاده می شد

روکش پایه دارای دو رنگ قهوهای و مشکی بوده اند

روکش پایه بعد از مدتی استفاده خراب می شود و نیاز به تعمیر صندلی دارد

در تعمیرات صندلی روکش شکسته کامل تعویض می گردد

تعمیرات صندلی اداری را با تعمیر پایه می توان تکمیل کرد

تعمیر صندلی اداری خود را به ما بسپارید

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :