جک صندلی تا جه زمانی فعال می ماند

9 / 10
از 16 کاربر

جک صندلی تا جه زمانی فعال می ماند

در تعمیر صندلی جک صندلی تا زمانی فعال و سالم می ماند که واشر آن از بین نرود

بعد از این اتفاق جک تعویض می گردد

در تعمیرات صندلی جک با جک نو تعویض می گردد

تعمیر صندلی اداری آراد

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :