تعویض پایه بشقابی صندلی اپن

9 / 10
از 16 کاربر

تعویض پایه بشقابی صندلی اپن

در تعمیر صندلی گاهی صندلی اپن از ناحیه پایه آسیب می بیند باید تعمیرات صندلی بر روی آن انجام گیرد

این پایه بشقابی در تعمیرات صندلی اداری تعویض می گردد

تعمیر صندلی اداری

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :