تعمیر چرخ صندلی اداری

9 / 10
از 16 کاربر

تعمیر چرخ صندلی اداری

در تعمیرات صندلی اداری چرخ یکی از اجزای مهم می باشد  که بعد از مدتی استفاده خراب می شود

در پاسخ تعمیر صندلی باید بگوییم که چرخ صندلی اداری تعمیر نمی شود بلکه تعویض می شود

تعمیر صندلی اداری خود را به تعمیرات صندلی آراد بسپارید

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :