تعمیر صندلی کمیاب

9 / 10
از 16 کاربر

تعمیر صندلی کمیاب

بعضی از صندلی ها کمیاب هستند و دیگر تولید نمی شوند

و می توان آن ها را با تعمیر صندلی نو کرد

در تعمیرات صندلی باید با کیفیت استفاده شود

در تعمیرات صندلی اداری می نوان رو تعمیر صندلی اداری حساب کرد

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :