تعمیر صندلی در تهران

9 / 10
از 16 کاربر

تعمیر صندلی اداری در تهران به مشتریان محترم خدماتی که ارائه شامل موارد ذیل است:

تعویض جک صندلی اداری

تعویض چرخ صندلی اداری

تعویض پایه صندلی اداری

تعویض مکانیزم صندلی اداری

تعویض روکش صندلی اداری

در تعمیر صندلی بعضی قطعات تعمیر و بعضی قطعات تعویض می گردد

تعمیرات صندلی در اکثر اوقات به صرفه است

تعمیرات صندلی اداری خود را به آراد بسپارید

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :