تعمیر صندلی در اندیشه

9 / 10
از 16 کاربر

تعمیر صندلی در اندیشه

تعمیرات صندلی اداری در حومه تهران نیز توسط تعمیر صندلی اداری آراد انجام می شود

تعمیرات صندلی شامل موارد ذیل می باشد

تعویض جک صندلی اداری

تعویض چرخ صندلی اداری

تعویض پایه صندلی اداری

تعویض روکش صندلی اداری

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :