تعمیر روکش صندلی ناهار خوری

9 / 10
از 16 کاربر

در تعمیر صندلی ناهار خوری

روکش آن از بین که میرود نیاز به تعمیر دارد

در تعمیرات صندلی روکش  را از جنس خوب استفاده می گردد

تعمیرات صندلی اداری را گروه تعمیرات صندلی اداری آراد انجام می دهد

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :