ابزار تعویض چرخ چه می باشد

9 / 10
از 16 کاربر

ابزار تعویض چرخ چه می باشد در تعمیر صندلی اداری

در تعمیر صندلی برای تعویض چرخ باید از آچار و چکش استفاده کرد تا تعمیرات صندلی صورت گیرد

تعمیرات صندلی اداری آراد

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :