آیا صندلی های خارجی تعمیر می گردند

9 / 10
از 16 کاربر

در بازار ما حدود 30 درصد صندلی های غیر بومی استفاده می گردد

بحث استفاده کنندگان صندلی های خارجی تعمیر صندلی می باشد د

در تعمیرات صندلی همه موارد صندلی توسط گروه تعمیرات صندلی قابل تعمیر می باشد

تعمیرات صندلی اداری توسط گزوه تعمیرات صندلی اداری آراد

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :