آیا جک صندلی ثابت میگردد

9 / 10
از 16 کاربر

آیا جک صندلی ثابت میگردد

در تعمیر صندلی معمولا جک صندلی تعویض می گردد و جکدار می شود

ولی در تعمیرات صندلی به ندرت ثابت می گردد

تعمیرات صندلی اداری با تعمیر صندلی اداری آراد

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :