آیا تعمیر صندلی به صرفه است

9 / 10
از 16 کاربر

در پاسخ باید عرض کنیم تعمیرات صندللی اداری از هر لحاظ به صرفه می باشد به علت اینکه در خرید صندلی همیشه قطعاتی با کیفیت پایین تر عرضه می شود تا قیمت صندلی پایین بیاید و مشتری آن را تهیه نماید ولی در تعمیر صندلی اینگونه نیست در تعمیر صندلی اداری از قطعات مرغوب تر استفاده می شود و ماندگاری صندلی بیشتر می شود و آن را حتی در بعضی موارد از نو آن در کارخانه بهتر نمود

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :