چرخ پیچی صندلی

چرخ پیچی صندلی اداری که در تعمیرات صندلی اداری استفاده می شود باید از کیفیت بالایی برخوردار باشد 

این چرخ pvc از مواد با کیفیت ساخته شده برای صندلی اداری با پایه فلزی استفاده می شود

در تعمیر صندلی اداری باید این چرخ درست بر روی پایه صندلی بسته شود زیرا در صورت بستن نا مناسب پایه صندلی را خراب می کند

با تعمیر صندلی و تعویض چرخ می توان از صندلی به روان با روان بودن چرخ لذت برد

گروه تعمیرات صندلی آراد