جک صندلی اداری WDF

جک صندلی اداری wdf

این جک محصول شرکت تایوان می باشد

این جک ها دارای استحکام بالایی می باشد ولی نه در همه موارد

این جک ها توسط شرکت آراد تعویض می گردد

در تعمیرات صندلی بنا به در خواست مشتری تعویض می گردد

در تعمیر صندلی می توان جک های استوک که توسط مشتری دریافت گردد

این جک در همه اندازه 8و10و12و27 موجود می باشد

در تعمیر صندلی اداری توسط شرکت تعمیرات صندلی اداری آراد جنس با کیفیت از مشتری بخواهید