تعمیر صندلی کارمندی

یکی از نمونه های صندلی اداری ،صندلی کارمندی می باشد برای تعویض رویه صندلی کارمندی هم می توان از چرم و هم می توان از پارچه استفاده نمود.تعمیرات صندلی آراد با بهترین چرم و پارچه ای تعویض را برای شما انجام می دهد.

صندلی کنفرانسیدر تعمیر صندلی برای تعویض رویه در صورت لزوم از فوم و ابر استفاده می گردد تا صندلی شادابی روز اول خود را بدست آورد.

تعمیر صندلی کارمندی بدون تعویض روکش