تعمیر صندلی خانگی

معمولا بعد از مدتی صندلی های میز نهار خوری سفت و پارچه آن از بین می رود با تعویض رویه آن می توان آن را بازسازی کرد.تعمیرات صندلی خانگی از این قبیل می باشد

افزایش تراکم صندلی با استفاده از ابر و فوم و با روکشی زیبا که این کار را بر عهده مشتریان خود گذاشته ایم تا در انتخاب خود آزادنه انجام دهند و روکشی زیبا برای خود انتخاب کنند.