تعمیر صندلی آمفی تئاتر

یکی از صندلی هایی که در گروه تعمیرات صندلی آراد تعمیر می گردد تعمیر صندلی آمفی تئاتر می باشد

صندلی آمفی تئاتر

در صندلی های آمفی تئاتر اگر نیاز داشته باشد از ابر و فوم استفاده می گردد.تعمیرات صندلی آراد روکش صندلی های آمفی تئاتر را با سلیقه خود مشتری گرامی تعویض می گردد.صندلی آمفی تئاتر در سینما و یا سالن های همایش در استفاده زیاد حالت خود را از دست می دهند در این صورت ما علاوه بر روکش ابر یا فوم آن را نیز تعویض می کنیم.