تعمیرات صندلی اداری

در موضوع تعمیرات صندلی اداری بحث کیفیت مطرح است .ما با استفاده از چرم و پارچه مطابق میل مشتری رویه صندلی را عوض می کنیم و همچنین با تعویض جک صندلی و چرخ و پایه آن را بازسازی می کنیم.

از کارهایی که گروه تعمیرات آراد انجام می دهد تعمیر دسته صندلی اداری می باشد در این حال دسته صندلی اداری در هر مدل باشد تعمیر می گردد یا با آکبند آن تعویض می گردد.