چرخ نشکن صندلی اداری

10 / 10
از 1 کاربر

یکی از ویژهگی هایی که چرخ صندلی اداری باید داشته باشد این است که از مقاومت زیادی برخودار باشد(نشکن باشد)و حالت نرمی باید داشته باشد که به طور متوازن بر رویه زمین قرار گیردو چرخ صندلی باید روان باشد تا به راحتی حرکت کند.

گروه تعمیرات صندلی اداری آراد با استفاده از چرخ های مرغوب و دارای تمامی ویژه های فوق را در صندلی های مشتریان به کار می برد

راحتی محل کار خود را  با آراد احساس کنید

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :