خرید چرخ صندلی اداری

10 / 10
از 1 کاربر

چرخ صندلی اداری

چرخ صندلی اداری که خراب می شود نیاز به خرید دارد و باید جنس خوب استفاده کرد تا تعمیر صندلی خود را انجام داد

تعمیرات صندلی اداری آراد تامین کننده چرخ صندلی در تعداد نا محدود جهت تعمیرات صندلی 

چرخ های استفاده شونده pvc  می باشد

تعمیر صندلی اداری آراد در صورت نیاز کارمندان را جهت تعویض می فرستد

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :