خرید پایه صندلی اداری

10 / 10
از 1 کاربر

برای انجام تعمیر صندلی در صورتی که پایه صندلی اداری شکسته باشد

برای تعمیرات صندلی کافیست نحوه تعویض پایه صندلی اداری را بلد باشید

در تعمیر صندلی اداری پایه تعمیر نمی گردد زیرا صاف نمی شود دیگر

برای تعمیرات صندلی اداری با ما تماس بگیرید

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :