تعویض چرخ صندلی اداری لیو

10 / 10
از 1 کاربر

تعویض چرخ صندلی اداری لیو

صندلی اداری لیو از 5 چرخ معمولی و یا پی وی سی استفاده می کند این چرخ ها در اثر استفاده مداوم از بین می روند و ضعیف می شوند

با تعمیر صندلی درست می گردند

در تعمیرات صندلی اداری آراد صندلی را ابتدا چرخ هایشان را باز می کنیم

تعمیرات صندلی خود را به تعمیر صندلی اداری آراد بسپارید

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :