تعویض پایه صندلی اداری نوید سیستم

10 / 10
از 1 کاربر

پایه صندلی اداری نوید سیستم در صورت شکستن تعویض آن را گروه تعمیرات صندلی اداری  انجام می دهد

در تعمیر صندلی ابتدا پایه شکسته توسط تعمیر کار در محل نیز انجام می شود 

تعمیرات صندلی را در محل می توان انجام داد و پایه زا تعویض کرد

در تعمیر صندلی اداری باید از اجناس با کیفیت استفاده می شود

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :