تعویض پایه صندلی اداری لیو

10 / 10
از 1 کاربر

تعویض پایه صندلی اداری لیو

صندلی اداری لیو گاهی اوقات پایه آن می شکند و نیاز به تعمیر صندلی دارد

در تعمیرات صندلی گاهی اوقات می توان لوازم را تعمیر کرد به جای تعویض

تعمیرات صندلی اداری خود را به تعمیر صندلی اداری آراد بسپارید

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :