تعویض پایه صندلی اداری راد سیستم

10 / 10
از 1 کاربر

تعویض پایه صندلی اداری راد سیستم

تعمیر صندلی راد سیستم در صورتی که پایه شکسته باشد در محل انجام می گیرد

در تعمیرات صندلی راد سیستم باید پایه با کیفیت و سنگین تعویض گردد

تعمیر صندلی اداری خود را می توانید با تعمیرات صندلی اداری آراد تجربه کنید

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :