تعویض روکش صندلی گردان

10 / 10
از 1 کاربر

روکش های صندلی اداری بعد از مدتی حالت اولیه خودرا ازدست می دهدو یا پاره می شود که نیاز به تعویض روکش صندلی اداری دارد که گروه تعمیرات صندلی اداری آراد برای شما به بهترین نحو انجام می دهد که شامل مراحلی میباشد:

بازدید صندلی اداری 

تعین نوع چرم یا پارچه بودن روکش صندلی 

تعویض روکش صندلی اداری تعوسط گروه تعمیرات صندلی اداری آراد

تحویل به شما گروه تعمیرات آراد با سابقه ترین گروه تعمیرات صندلی اداری می باشد 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :