تعویض روکش صندلی اداری به صورت سفارشی

10 / 10
از 1 کاربر

تعویض روکش صندلی اداری به صورت سفارشی

در ایبن باره باید توجه داشته باشیم که تعمیر صندلی به ابر و فوم نیاز دارند یا نه

روکش به صورت سفارشی این است که چرم یا پارچه به سلیقه خود مشتری باشد

در تعمیرات صندلی این گونه طرح و کلاف صندلی تعویض نمی گردد

به دلیل این که کلاف از استحکام در می آید

در تعمیر صندلی اداری جک و چرخ و پایه اگر نیاز باشد تعمیر و تعویض می گردد

تعمیرات صندلی اداری را با آراد تجربه کنیم

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :