تعویض جک صندلی گردان

10 / 10
از 1 کاربر

صندلی اداری گردان در اثر استفاه طولانی مدت و یا به علت استفاده از جک صندلی نا مناسب

از بین می رود با باید تعمیر صندلی کرد

با تعمیرات صندلی و تعویض جک می توان دو باره از صندلی استفاده کرد

تعویض جک صندلی گردان و تعمیر صندلی اداری را با گروه تعمیرات صندلی اداری آراد تجربه کنید

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :