تعویض جک صندلی اداری جلیس

10 / 10
از 1 کاربر

تعویض جک صندلی اداری جلیس

صندلی اداری جلیس به علت سنگینی و آن هم بدین علت است که از مواد خوب استفاده می گردد جک آن باید با کیفیت باشد

هرگاه جک صندلی اداری جلیس خالی کند در آن زمان عمل تعمیر صندلی صورت می پذیرد

در تعمیرات صندلی گروه ما در همان محل جک صندلی را تعویض می گردد

تعمیر صندلی اداری به گونه ای باید باشد که مشترین احساس نارضایتی نکنند 

تعمیرات صندلی اداری را با آراد تجربه کنید

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :