تعویض جک صندلی آزمایشگاهی

10 / 10
از 1 کاربر

صندلی های آزمایشگاهی دارای جک های ارتفاع بلند می باشد

تعمیر صندلی در صورت خراب شدن باید انجام گیرد

تعویض جک صندلی آزمایشگاهی توسط تعمیر کار ماهر انجام می گیرد

تعمیرات صندلی در تهران دارای ایاب و ذهاب رایگان می باشد

تعمیر صندلی اداری خود را با تعمیرات صندلی اداری بسپارید

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :