تعمیر کفی صندلی اداری

10 / 10
از 1 کاربر

بعضی از صندلی اداری به علت استفاده زیاد نمیشن گاه و یا همان کفی صندلی اداری خراب میشود و فوم ان ها از بین می رود و استفاده از صندلی اداری سخت و یا غیر قابل استفاده می شوند که باید  تعمیر شود که گروه تعمیر صندلی اداری  آراد کفی ها صندلی اداری را تعمیر میکنند که تعمیر این گونه صندلی اداری ها شامل خدمات زی می باشد:

تعمیر و رفع پوسیدگی کلاف صندلی اداری 

تعویض و تقویت فوم صندلی اداری 

تعویض رویه کفی صندلی اداری

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :