تعمیر پشتی صندلی اداری

10 / 10
از 1 کاربر

اکثر صندلی های اداری دارای پشتی می باشند و بیشتر راحتی صندلی اداری مرتبط به پشتی صندلی اداری می باشد و پشتی صندلی اداری نیز خراب می شود  و برای راحتی صندلی اداری نیز باید پشتب صندلی اداری تعمیر شود که این تعمیر صندلی اداری شامل تنظیم نمودن پشتی صندلی و مقدار تنظیم شل و سفت بودن صندلی را و تعویض ابر و رویه پشتی صندلی میشود و برای تعمیرات تخصصی صندلی اداری های خود به آراد به سپارید

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :