تعمیر صندلی گردان اداری

10 / 10
از 1 کاربر

گروه تعمیرات صندلی اداری آراد صندلی های گردان را تعمیر می کند صندلی های گردان اداری مدل های مختلفی دارد که این ها را برای شما ذکر میکنیم:

تعمیرات صندلی مدیریتی گردان :تعویض رویه صندلی اداری, تعویض چرخ ,تعویض چرخ,تعویض مکانیزم

تعمیرات صندلی گردان کارمندی و کار شناسی:تعویض رویه صندلی اداری ,تعویض چرخ صندلی اداری تعویض جک صندلی اداری,تعویض مکانیزم,تعویض پایه صندلی اداری

و کلیه خدمات مربوط به تعمیرات صندلی در گروه تعمیرات صندلی آراد  انجام می شود

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :