تعمیر صندلی کارمندی بدون تعویض روکش

10 / 10
از 1 کاربر

تعمیر صندلی کارمندی بدون تعویض روکش

در تعمیر صندلی گاهی می شود لزم نباشد که حتما روکش صندلی اداری تعویض گردد تعمیرات صندلی را می توان همانگونه که درست است تعمیر گردد

در تعمیرات صندلی اداری پایه و چرخ و جک و ... در صورت نیاز تعویض می گردد

تعمیر صندلی اداری را با ما تجربه کنید

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :