تعمیر صندلی پشت کوتاه

10 / 10
از 1 کاربر

تعمیر صندلی اداری یکی از شرایط نگهداری در صندلی اداری می باشد صندلی هیا پشت کوتاه صندلی هایی است که در ادرجات برای کارمندان است و کارمندان بیشترین استفاده را از صندلی دارد و صندلی های پشت کوتاه سریعتر از صندلی های دیگر خراب میشود تعمیرات صندلی اداری  آراد برای خدمات رسانی به مردم  تعمیرات صندلی را انجام میدهد که ای خدمات تعمیر صندلی شامل تعویض قطعات صندلی می شود که در محل کار شما انجام میدهیم و برای تعویض رویه صندلی به کارخانه انتقال داده میشود

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :